Dog Hotel

HQ DoggieLand的狗狗酒店服務,採用「小班照料」的模式,

只接受十多隻狗狗住宿,務求分配更多時間照顧好每隻狗狗,令每位主人更安心滿意。

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

24小時專人看管,24小時空調設備。
千呎室內散步區,兩位職員陪伴狗狗散心、玩耍。獨立散步,不會接觸其他狗狗,確保安全。
獨立住宿空間,房間獨立去水位確保衞生。
單層開揚設計減低狗狗的壓迫感。
每日兩次全宿位消毒
領有漁護處認可寄宿牌照
每日whatsapp短片及照片報告狗狗情況

HQ Doggieland 狗狗住宿服務